Kadr filmu Youtube

TRANSPORT 10 ZBIORNIKÓW (TANKOFERMENTATORÓW)